Sluiten
Voortgezet onderwijs

Onderzoek

Onderzoek in opdracht

Onderzoek in opdracht

We voeren regelmatig onderzoek in opdracht uit. Nationaal en internationaal is Cito samenwerkingspartner in beleidsonderzoek, praktijkgericht onderzoek, periodieke peilingen, internationale vergelijkingsstudies en meer. 

Nationaal onderzoek in opdracht

Cito is betrokken bij diverse peilingsonderzoeken van het Nederlandse onderwijsniveau. Het Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid in het s(b)o is een voorbeeld. Ook waren we partner in het meerjarige DTT-traject, Cool en NRO-projecten.

Internationaal onderzoek in opdracht

Internationaal is Cito de afgelopen jaren met enige regelmaat onderzoekspartner geweest in Europese peilingsonderzoeken (PISA). Daarnaast waren we betrokken bij projecten als ESCL en CFER (in Nederland ERK).

ToetsSpecials I Referentiesets

Openbare referentiesets taal en rekenen

In 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat de referentieniveaus verplicht zijn van primair onderwijs tot uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom naar het hoger onderwijs.

Referentiesets taal en rekenen


Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito – in het project Referentiesets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en in opdracht van het ministerie van OCW – referentiesets taal (lezen en taalverzorging) en rekenen ontwikkeld.

Openbare referentiesets

Deze ToetsSpecial bevat verdere informatie over de openbare referentiesets taal en rekenen en links naar de webpagina's waar de openbare referentiesets taal en rekenen en bijbehorende datasets kunnen worden gedownload.

ToetsSpecial | Referentiesets – Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

In het onderwijs zijn de zogeheten referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens geïntroduceerd. Om te waarborgen dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen, heeft Cito in 2011/2012 een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd onder de naam Referentiesets.
Deze ToetsSpecial informeert scholen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs over het onderzoek.

Meer informatie: ToetsSpecial Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

Nationale onderzoekstrajecten waar we aan werken

Nationale onderzoekstrajecten die zijn afgerond

Internationale onderzoekstrajecten