Sluiten
leerlingen achter laptop

Onderzoek

Onderzoek in opdracht – ToetsSpecials Referentiesets

Onderzoek in opdracht – Referentiesets

Sinds 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat de referentieniveaus verplicht zijn van primair onderwijs tot uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom naar het hoger onderwijs.

Referentiesets

Taal en rekenen


Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito – in het project Referentiesets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en in opdracht van het ministerie van OCW – referentiesets taal (lezen en taalverzorging) en rekenen ontwikkeld.

Openbare referentiesets

Deze ToetsSpecial bevat verdere informatie over de openbare referentiesets taal en rekenen en links naar de webpagina's waar de openbare referentiesets taal en rekenen en bijbehorende datasets kunnen worden gedownload.

Vergelijkingsonderzoek

ToetsSpecial | Referentiesets – Vergelijkingsonderzoek Referentiesets

In het onderwijs zijn de zogeheten referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens geïntroduceerd. Om te waarborgen dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen, heeft Cito in 2011/2012 een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd onder de naam Referentiesets.
Deze ToetsSpecial informeert scholen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs over het onderzoek.

Meer informatie: ToetsSpecial Vergelijkingsonderzoek Referentiesets