Sluiten
leerlingen achter laptop

Onderzoek in opdracht

Leesbegrip in beeld

Leesbegrip in beeld

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden tussen zinnen kunnen leggen. Om passend begrijpend leesonderwijs te bieden, wil je naast het leesniveau ook weten hóe de leerlingen lezen. Het praktijkgerichte onderzoek Leesbegrip in Beeld speelt hier op in.
In het kort leesbegrip in beeld
> Klik op de afbeelding voor een vergroting
Dynamisch toetsen
Bij deze vorm van toetsing krijgen leerlingen tijdens de toets gerichte feedback en de kans zichzelf te verbeteren. Zo krijg je niet alleen zicht op het niveau van de leerling, maar ook hóe dat vaardigheidsniveau door middel van onderwijs te beïnvloeden is.

Zien hoe het prototype werkt?

Leesbegrip in beeld
Onderzoeksopzet
 • We wilden vaststellen of dynamisch toetsen een bijdrage kan leveren aan het plannen en evalueren van lees-leertrajecten.
 • Daarom ontwikkelden we een prototype waarmee je de leesvaardigheid op woord-, zins- en tekstniveau is samenhang in kaart kan brengen.
 • Bij de verschillende lees- en leerprofielen ontwikkelden we aansluitende lesactiviteiten.
 • Met leerkrachten doorliepen we een professionaliseringstraject om de profielen te duiden en lesactiviteiten op maat aan te bieden.

Resultaten

Ondanks dat het leerpotentieel van leerlingen lastig bleek vast te stellen, laat het praktijkgerichte onderzoek positieve resultaten zien:

 • Leesleerprofielen bieden uitkomst in het stimuleren van leesbegrip.
 • Leerkrachten ervaren meerwaarde van rapportages waarin resultaten van diverse opdrachten in samenhang gepresenteerd worden.
 • De directe koppeling met concrete lesactiviteiten geven leerkrachten houvast om alle leerlingen een passend lesaanbod aan te bieden.
 • Dat leerkrachten professionalisering belangrijk vonden bij het bepalen van onderwijsaanbod op basis van leesleerprofielen.

 

Veel succces

Het onderzoek leverde ook een informatiebox op!
Hierin vind je meer informatie over de onderdelen van het onderzoek. 

Informatiebox - Download nu!

Meten lees-leer-prestaties
Plannen lees-leer-trajecten
Professionalisering leraren

Samenwerking 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met:
 • Radboud Universiteit (RU)
 • Expertisecentrum Nederlands (EN)
 • Kennisinstituut voor Taalontwikkeling Amsterdam (ITTA)
 • Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Publicaties

Wil je Het Eindrapport Leesbegrip in beeld lezen?
Download dan: Evaluatie en planning van lees-leertrajecten: Een dynamisch perspectief.

Meer lezen over het onderzoek naar dynamisch toetsen? Deze publicatie vind je in onze Kennisbank:
Inzicht in tekstbegrip: een dynamisch perspectief. Auteurs: Keuning, J., Den Ouden, M., & Hilte, M.