Sluiten
Voortgezet onderwijs

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde

Peilingsonderzoek Burgerschap

In het schooljaar 2019-2020 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd naar Burgerschapsvorming op basisscholen. We onderzoeken hoe het gesteld is met de Burgerschapsvorming van leerlingen uit groep 8 van het regulier onderwijs. Cito werkt bij dit peilingsonderzoek samen met de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en Gion. Wij ontwikkelen de meetinstrumenten en voeren de psychometrische analyses uit. In het voorjaar van 2020 vindt de dataverzameling plaats.
Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen koppelen we de toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: anker-items uit de eerdere Cito Peiling (PPON: Periodiek Peilingsonderzoek Burgerschap). Zo kunnen we burgerschapsvaardigheden koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken.
  • Verder kijken we hoe de leesprestaties van leerlingen samenhangen met kenmerken van de leerling, leerkracht en het onderwijsleerproces. Hiervoor nemen we vragenlijsten af.