Sluiten
Voortgezet onderwijs

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek Kunstzinnige Oriëntatie BO

Peilingsonderzoek Kunstzinnige Oriëntatie BO

In het schooljaar 2015-2016 voerde Cito een peilingsonderzoek uit naar de beheersing van de kerndoelen. We onderzochten hoe het gesteld was met de kennis en de vaardigheid bij leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Cito werkte bij dit peilingsonderzoek samen met het Kohnstamm Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Wij ontwikkelden de meetinstrumenten en voerden de psychometrische analyses uit.
Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen koppelden we onze toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: aan de peiling Beeldende vorming in het bo (1996), en aan de peiling Muziekonderwijs in het bo (1997).
  • Zo konden we leerprestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken en in het reguliere basisonderwijs.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek was de Onderwijsinspectie.

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy