Sluiten
Voortgezet onderwijs

Cito's onderzoeksagenda

Vijf onderzoeksthema's

Vijf onderzoeksthema’s

Cito werkt gericht mee aan onderwijsvernieuwing. De komende jaren werken we aan onderzoek, kennisdeling en innovatie op vijf thema's.
Kwaliteit van toetsen

We staan voor de kwaliteit van de toetsen en examens die we maken. Het is onze expertise.

 • Onze belofte We dragen onze expertise rondom toetsen, meten en volgen uit. Daarmee helpen we onderwijsprofessionals betere beslissingen te nemen over de waarde en inzet van toetsen.
 • Onze onderzoeksvragen Wanneer zijn toetsen effectieve instrumenten in het leren en het onderwijssysteem? Hoe kunnen we de kwaliteit van toetsen beoordelen en verbeteren?
 • Ons werkprogramma We werken aan: 1. Kwaliteitskaders voor toetsen in het onderwijs. 2. Tools voor docenten en scholen om toetsen te ontwikkelen, gebruiken en evalueren. 3. Kennisdeling via artikelen, webinars, video's en discussiegroepen.
Nieuwe onderwijsinhoud

Als het onderwijs verandert, moet ook nieuwe onderwijsinhoud meetbaar worden gemaakt. Hier zit onze kennis en (wetenschappelijke) expertise.

 • Onze belofte Hoe het onderwijs ook verandert, wij maken zichtbaar hoe leerlingen zich ontwikkelen.
 • Onze onderzoeksvragen Hoe kunnen we vaardigheden, zoals bijvoorbeeld digitale geletterdheid, kwalitatief goed meten? En kunnen we bestaande vaardigheden met gebruik van nieuwe technologie beter of anders meten?
 • Ons werkprogramma We werken aan: 1. Paarsgewijs vergelijken als methode voor het toetsen van nieuwe vaardigheden. 2. Prototypes van nieuwe toetsen voor andere vaardigheden. 
Meer data, nieuwe mogelijkheden

Met hoogwaardige, statistische analysetechnieken geven we betekenis aan toetsresultaten. We benutten deze expertise voor de volgende stap in data-analyse.

 • Onze belofte Met moderne statistische modellen en IT-toepassingen geven we meer betekenis aan leerresultaten.
 • Onze onderzoeksvragen Kunnen toetsdata en learning analytics een nog genuanceerder beeld geven van wat een leerling kan? 
 • Ons werkprogramma We werken aan: 1. Het duiden van rijkere data met (nieuwe) statistische en psychometrische modellen. 2. Het meten van gepersonaliseerd leren met (nieuwe) statistische en psychometrische modellen. 3. Het gebruik van learning analytics bij toetsing en evaluatie.
Onderwijs op maat

Onderwijs op maat vraagt om passende informatie om een beter, individueel beeld van een leerling te krijgen. We zetten onze expertise in om de ontwikkeling van iedere leerling te meten en volgen.

 • Onze belofte Wij ondersteunen onderwijsprofessionals bij het vormgeven van onderwijs op maat.
 • Onze onderzoeksvragen Hoe kan adaptief meten op een gebruiksvriendelijke manier bijdragen aan passend onderwijs? Kunnen we denkprocessen, strategiegebruik en misconcepties identificeren?
 • Ons werkprogramma We werken aan: 1. Gebruiksvriendelijk en flexibel meten. 2. Inzicht geven in vergelijkbaarheid van verschillende leerroutes.
Eigenaarschap

We zijn expert in het meten en volgen van de ontwikkeling van lerenden, op individueel en groepsniveau. We zetten deze expertise in om onderwijsprofessionals krachtiger te maken.

 • Onze belofte We helpen scholen, leraren en leerlingen zelf eigenaar te worden van het onderwijsleerproces.
 • Onze onderzoeksvragen Kunnen we toetsresultaten ook duiden en inzichtelijk maken? Kunnen we toetsresultaten ook bekijken in de context van de afname?
 • Ons werkprogramma We werken aan: 1. Een effectieve rapportage van formatief toetsen. 2. Een prototype voor schoolbrede analyses.