SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Projecten

Achter de schermen

Cito logo plectrumVerder

Achter de schermen

Veel vo-scholen willen dat leerlingen in de klas een device hebben, zoals een Chromebook, tablet of laptop. Op deze schermen kunnen ze dan digitale leermiddelen gebruiken of samenwerken met klasgenoten. Maar: maakt het voor het presteren van leerlingen eigenlijk uit welk device wordt gebruikt? In dit project zoeken we het uit: met literatuuronderzoek én in de klas.

Peiling: hoe digitaal toetsen vo-docenten? 

Op 3 maart 2022 peilden we de onderwijspraktijk via TeacherTapp. Bijna 1.000 leraren beantwoordden de volgende vragen:
  • Hoe vaak maken jouw leerlingen een digitale toets?
  • Welk type device (bijv. laptop, Chromebook, tablet, smart phone, etc.) wordt in jouw school het meeste gebruikt voor digitale toetsen?
  • Welk type toetsen neem je digitaal af?
Hoeveel digitale toetsen maken leerlingen in het vo?
788 vo-docenten beantwoordden deze vraag. Een behoorlijke groep (gemiddeld zo'n 25%) stelt dat er eigenlijk nooit digitaal wordt getoetst. In de onderbouw ligt dit percentage nog wat hoger. De grootste groep (gemiddeld zo'n 30%) laat leerlingen op regelmatige basis (ongeveer 1 keer per maand) een digitale toets maken. Zeer regelmatig digitaal toetsen, bijvoorbeeld wekelijks of (bijna) dagelijks, komt (nog) amper voor in het vo.
Achter de schermen - Teacher Tapp resultaten maart 22_vraag 1
Welke devices worden in het vo ingezet voor digitaal toetsen? 
De Chromebook en laptop blijken veruit het meest populair. De vaste pc, zoals vaak gebruikt in computerlokalen, wordt nog door een klein percentage leraren genoemd. Hetzelfde geldt voor de tablet, maar daarvan is waarschijnlijk dat het gebruik in de toekomst zal stijgen. De smartphone wordt het minst vaak genoemd als device voor het afnemen van digitale toetsen.
Welk type toets nemen vo-docenten digitaal af? 
Docenten die minimaal 1 keer per jaar digitaal toetsen (N=546), nemen vooral formatieve toetsen digitaal af. Dit zijn toetsen bedoeld ter ondersteuning van het leren. Voor summatieve toetsen (schoolexamens, centrale examens, SO’s en proefwerken) is het beeld anders. Toetsen waar een score en consequentie aan verbonden zijn, worden duidelijk minder vaak digitaal afgenomen.
Achter de schermen - Teacher Tapp resultaten maart 22_vraag 2
Achter de schermen - Teacher Tapp resultaten maart 22_vraag 3
Vind jij dit onderzoek naar de invloed van devices op leerresultaten belangrijk? Doe dan mee en mail sebastiaan.deklerk@cito.nl

Projectteam

Onderzoeksopzet

Het is een logische gedachte dat ook de eindexamens (uiteindelijk) op devices worden gemaakt. Het werken met devices biedt namelijk extra mogelijkheden, zoals:

  • het variabel examineren in tijd en plaats
  • het examineren op eigen niveau
  • het afnemen van andere typen vragen
  • het automatisch beoordelen.
In dit project zoeken we uit of het voor het presteren van leerlingen uitmaakt welk device ze gebruiken. 

Dit OKI-project start in 2022

Innovatiethema: Ruimte voor ieders talent