SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Projecten

Data slim combineren

Cito logo plectrumVerder

Data slim combineren

Hoe kun je op een slimme manier gegevens over een leerling verzamelen en combineren? Kun je toetsresultaten bijvoorbeeld combineren met aanvullende gegevens over gedrag, zoals concentratie. In dit project onderzoeken we hoe docenten rijkere feedback kunnen geven en betere beslissingen voor verder leren.  

Het onderzoek nader toegelicht

  • Een van de vragen die we in dit project willen onderzoeken is: hoe kun je toetsing optimaal laten aansluiten bij de informatiebehoefte van een docent en het vermoedelijke niveau van een leerling?
  • Een concreet voorbeeld waar we in 2020 ervaring mee opdeden, is het project “Toetsen op Maat”. Dit project bevatte honderden korte, eenvoudige toetsen waarmee een docent op leerlingniveau het kennisniveau van gericht gekozen examenleerdoelen in kaart kon brengen. Dit project leverde een heleboel kleine stukjes informatie op. Door die gegevens van de verschillende leerlingen te combineren, en te verrijken met andere onderwijskundige gegevens, kunnen er betere beslissingen genomen worden over welke leerstof extra aandacht moet krijgen.