SluitenSluiten
Studenten aan het werk

Projecten

Dynamisch toetsen met AI

Cito logo plectrumVerder

Dynamisch toetsen met AI

Bij een dynamische toets mogen leraren hun leerlingen helpen tijdens de afname. Dat kan bijvoorbeeld door leeshulp te geven als een leerling de opdracht niet goed begrijpt, of een klein ‘duwtje in de rug’ te geven als een leerling vastloopt. Dynamische toetsen geven een zuiverder beeld van wat leerlingen kunnen, maar vragen veel van de leraar. In dit project bekijken we of nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) voor gemak kunnen zorgen. 

Onderzoeksopzet

Stel dat je een toets voorziet van een chatbot die leerlingen monitort en waar nodig te hulp schiet. Welke technologieën zijn dan zinvol? En hoe dragen deze technologieën bij aan de betrouwbaarheid en validiteit van de toets? Deze vragen en meer diepen we in 2022 uit.

De waarde van data

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'De waarde van data'