SluitenSluiten
leerling met potlood

Projecten

Eigenaarschap vergroten door zichtbare leerlijn

Cito logo plectrumVerder

Eigenaarschap vergroten door een zichtbare leerlijn

Helpt de visualisatie van een leerlijn leerkrachten om eigenaarschap te nemen? We onderzochten het voor Groeimeter, het formatieve, leerdoelgerichte toetsplatform dat we ontwikkelden voor het basisonderwijs. In Groeimeter is eigenaarschap één van de belangrijkste speerpunten. 

Zelf de ideale leerlijn samenstellen is lastig

Groeimeter werkt op twee fronten aan eigenaarschap:
  • Eigenaarschap van leerlingen. In Groeimeter kunnen leerlingen namelijk zelf bepalen wanneer ze laten zien dat ze een leerdoel beheersen.
  • Eigenaarschap van leerkrachten. In Groeimeter worden leerkrachten namelijk uitgenodigd om zelf de ideale leerlijn voor een leerling (of groep leerlingen) samen te stellen.
Maar zelf zo'n ideale leerlijn vaststellen, is – zo bleek uit pilots van Groeimeter – lastig. Er zijn gewoonweg heel veel leerdoelen beschikbaar. Ook is de samenhang tussen die leerdoelen niet vanzelfsprekend en worden de leerdoelen in methodes niet altijd expliciet benoemd.

Onderzoek: helpt visualisatie?

In dit onderzoek visualiseerden we de leerlijn volgens vooraf opgestelde designprincipes. We verzamelden data om de aannames onder deze visualisatie te verifiëren. Daarnaast interviewden we leerkrachten over de visualisatie.

Het onderzoek wees uit:
  • dat een zichtbare leerlijn al veel duidelijk maakt.
  • dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo zijn niet alle verbindingen even intuïtief.