SluitenSluiten
kind schrijft

Projecten

Expert-elicitatie

Cito logo plectrumVerder

Onderzoek naar expert-elicitatie

Cito en Universiteit Utrecht deden in 2018 samen onderzoek naar expert-elicitatie. Het onderzoek maakte gebruik van een nieuwe app van de UU, waarin leerkrachten kunnen aangeven hoe ze het niveau van hun leerlingen inschatten. De app werkt op basis van expert-elicitatie, een methode waarin experts (in dit geval leerkrachten) op systematische wijze geraadpleegd worden en hun kennis gekwantificeerd wordt. Cito en de UU onderzochten of expert-elicitatie in het basisonderwijs slim gecombineerd kan worden met het schooladvies uit de eindtoets.

Groepen leerlingen systematisch over- of ondergeadviseerd?

De doelen van ons onderzoek naar expert-elicitatie:
  • Zijn er groepen leerlingen waarvoor het advies van de leerkrachten en het toetsadvies van elkaar afwijken? Oftewel: zijn er groepen leerlingen die systematisch worden onder- of overgeadviseerd?
  • Genereert de slimme combinatie van de inschatting van de leerkracht en het toetsadvies een beter totaaladvies?
  • En op de langere termijn: kan met het leerkrachtadvies de toetslengte van de multistage toets verkort worden?
"In het kader van dit onderzoek hebben wij een app ontwikkeld, waarmee docenten eenvoudig hun inschattingen van leerlingen in kaart kunnen brengen. Een van de voordelen is dat docenten kunnen zien hoe hun inschattingen zich verhouden tot daadwerkelijk behaalde toetsresultaten."
Prof.dr. Rens van de Schoot
Universiteit Utrecht

Deze pagina is onder constructie

Meer informatie volgt snel