SluitenSluiten
lachend meisje

Projecten

Keuzewijzer - plannen van leerroutes

Cito logo plectrumVerder

Praktijkgericht onderzoek: Gebruik van toetsen bij het plannen van leerroutes

Een passende leerroute voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs kiezen, is ingewikkeld. Je wilt leerlingen niet overvragen, maar ook geen toekomstkansen afsluiten. Keuzewijzer helpt je bij het vinden van de best passende leerroute en de juiste balans. Keuzewijzer bestaat uit een overzichtelijk stroomschema en een handige tool in Excel. Keuzewijzer is gebaseerd op de LVS-toetsen 2.0. Cito en Kohnstamm Instituut ontwikkelden Keuzewijzer samen met 6 sbo-scholen, in opdracht van NRO.

Dit is Keuzewijzer

Keuzewijzer gaat uit van 3 stappen:

  • Beoordeling leerresultaten. De toetsen van het leerlingvolgsysteem staan centraal.
  • Vaststelling stimulerende en belemmerende factoren. Hierbij tellen mee: IQ, executieve functies, werkhouding en omgeving.
  • Planning en evaluatie. Leerrouteadvies op basis van vaardigheidsgroei, IQ en overzicht stimulerende en belemmerende factoren.

Hulpmiddel

Keuzewijzer is een hulpmiddel. Een leerling is meer dan alleen een optelsom van gegevens. Daarom is het belangrijk dat je het leerroute-advies kritisch bekijkt. Misschien dat je besluit van het advies af te wijken of uit te stellen naar een volgende periode.