SluitenSluiten
Studenten aan het werk

Projecten

Spraaktechnologie en learning analytics voor leesonderwijs op maat

Cito logo plectrumVerder

Spraaktechnologie en learning analytics voor leesonderwijs op maat

In het kerncurriculum van het basisonderwijs is de leerlijn voor leesvaardigheid één van de belangrijkste pijlers. Toch blijkt het in de praktijk behoorlijk lastig om lees-leertrajecten af te stemmen op het niveau van individuele leerlingen. Dat komt onder meer doordat resultaten op leesopdrachten en -toetsen soms moeilijk te duiden zijn. Nu zou het kunnen zijn dat automatische spraakherkenning (ASH) in combinatie met learning analytics een oplossing biedt voor dit probleem.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek gaan we samen met Radboud Universiteit, Universiteit Twente en Expertisecentrum Nederlands na hoe we ASH-technologie en learning analytics kunnen inzetten om lees-leertrajecten te personaliseren.

Dit project is een meerjarig consortiumproject

Innovatiethema: De waarde van data