SluitenSluiten
lerares legt leerling uit bij laptop

Projecten

Opbrengstgericht werken in taal- en leesonderwijs

Cito logo plectrumVerder

Literatuuronderzoek Opbrengstgericht werken in taal- en leesonderwijs

In het literatuuronderzoek Opbrengstgericht werken in taal- en leesonderwijs is nagegaan hoe leraren hun leerlingen op basis van toetsen gerichter vooruit kunnen helpen. Cito voerde het onderzoek samen uit met het Expertisecentrum Nederlands. Financier was de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek.
Docent helpt leerling in vo

Toetsen van taal- en leesvaardigheid

In het onderzoek zochten we toetsvormen die leraren helpen het leerproces van leerlingen te verbeteren, hun leerpotentieel vast te stellen of hun sterke en zwakke punten in kaart te brengen. We maakten daarbij onderscheid tussen dynamisch toetsen en diagnostisch toetsen. Binnen het taal- en leesonderwijs blijkt nog weinig onderzoek voorhanden over de effectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit van dergelijke toetsen. De studies die al wel zijn verricht, geven aan dat leraren hun leerlingen mogelijk gerichter vooruit kunnen helpen door op andere manieren te toetsen. 

Naar onze Kennisbank voor het rapport Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs