SluitenSluiten
leerlingen buiten

Projecten

Skills leerlingen

Cito logo plectrumVerder

UvA en Cito onderzoeken skillsontwikkeling leerlingen

Om op het werk, in de samenleving en privé goed te functioneren hebben we kennis, houdingen en vaardigheden nodig, zogenaamde skills. Maar hoe ontwikkel je die? En kun je skills leren op school? Samen met de Universiteit van Amsterdam deed Cito onderzoek naar de skills die leerlingen hebben en hoe ze deze ontwikkelen. Belangrijke conclusie was dat skills vooralsnog niet goed meetbaar zijn. 
Skills - woord

Gegevens verzamelen over skillsontwikkeling

  • Het onderzoek werd uitgevoerd door onderwijswetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en toetsdeskundigen van Cito. 
  • Opdrachtgever was het Ministerie van OCW.
  • Het Skills-platform - een door het Ministerie van OCW geïnitieerd overlegorgaan van wetenschappers en beleidsmakers - leverde input.
  • Centraal stonden de onderzoeksvragen 'Hoe kan een meting van skills binnen de huidige structuur worden gerealiseerd?' en 'Hoe kan op korte termijn een op skills gerichte gegevensverzameling worden opgezet?'.
  • Onderzoekers Remmert Daas, Anne Bert Dijkstra, Erik Roelofs en Cor Sluijter publiceerden hun onderzoeksresultaten in het rapport 'Het meten van skills: Verkenning van mogelijkheden voor een skills module gekoppeld aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs'. 
“Met dit onderzoek hebben wij - door toepassing van het model van het Evidence Centered Design (ECD) - laten zien dat er in Nederland nog geen deugdelijke instrumenten zijn om skills te meten."
teal
Erik Roelofs en Cor Sluijter
Onderzoekers Cito

Skills nog niet goed meetbaar gemaakt

  • De verkenning richtte zich op vier skills: sociaal-emotionele ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling (burgerschap), zelfregulatie en digitale vaardigheid.
  • Uit de verkenning blijkt dat bestaande instrumenten te weinig inzicht geven in de skills die leerlingen beheersen en hoe zij die ontwikkelen. Skills zijn nog niet goed meetbaar.
  • Volgens de onderzoekers bieden diverse instrumenten zinvolle aanknopingspunten,  maar verdere investeringen in de ontwikkeling van deze instrumenten zijn nodig.
  • Aanbevolen wordt om snel te starten met longitudinaal onderzoek, meerdere meetmethoden met elkaar te combineren en preciezer te bepalen welke kennis nu precies nodig is.
Download hier het onderzoeksverslag 'Het meten van skills' :