SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Projecten

Toetsen als leertijd

Cito logo plectrumVerder

Toetsen als leertijd

Leerlingen begrijpen niet altijd waarom ze bepaalde stof moeten leren. Neem bijvoorbeeld taal en rekenen: voor leerlingen mist vaak de rode draad. Juist ook bij taal en rekenen is het belangrijk om in te spelen op de kwaliteiten van leerlingen. Op dat wat ze wél kunnen en waar ze later mee verder willen. Soms maken de aparte taal- en rekenlessen daarom plaats voor vakoverstijgende opdrachten waar taal en rekenen onderdeel van uitmaken. Maar wanneer je je leerlingen op speurtocht stuurt en opdrachten meegeeft over afmetingen, hoe zorg je er dan voor dat het meer is dan alleen ‘leuk’? Hoe houd je bij wat je leerlingen doen? En hoe neem je dit weer mee in het leren? In dit project staan deze vragen centraal.

Ruimte voor ieders talent

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'Ruimte voor ieders talent'