SluitenSluiten
kind schrijft

Promotieonderzoek

Kwaliteit van docentadviezen

Cito logo plectrumVerder

Kwaliteit van docentadviezen

In 2019 verscheen het proefschrift van Kimberley Lek waarin de kwaliteit van het toetsadvies (voortvloeiend uit de centrale eindtoets) werd vergeleken met die van het docentadvies. Het onderzoek koppelde het opleidingsniveau uit beide adviezen aan het schooltype waar een leerling uiteindelijk terechtkwam en succesvol bleef. De resultaten waren genuanceerd, en gaven credits aan beide typen advies. Zo bleek de eindtoets een betere voorspeller voor succes op havo/vwo, terwijl de docent een beter advies gaf voor vmbo-leerlingen. Bij de publicatie van het onderzoek bleek hoe ingewikkeld politieke verhoudingen soms zijn.

Het docentadvies als grote black box

“Een docent blijkt in het advies bewust of onbewust de sociaal-economische status van een leerling mee te wegen.” 
Meer lezen? Open het interview met Kimberley Lek (OK&I werkprogramma 2021)

Volop media-aandacht voor het promotieonderzoek van Kimberley Lek


Foto media-aandacht