SluitenSluiten
leerlingen aan het werk

Promotieonderzoek

Meten van diep tekstbegrip

Cito logo plectrumVerder

Meten van diep tekstbegrip

Leestoetsen bestaan vaak uit multiple-choice vragen. De vraagvorm is namelijk automatisch en objectief te scoren én kan gemakkelijk afgenomen worden bij grote leerlingaantallen. Toch kleven er ook belangrijke nadelen aan het gebruik van multiple-choice vragen. De vragen zijn bijvoorbeeld weinig authentiek. Bovendien kun je er het mentale model dat een lezer construeert bij het lezen van een tekst, er niet mee in beeld brengen. Terwijl het juist om dit model gaat! In dit meerjarige promotieproject doen we onderzoek naar innovatieve meettechnieken om de kwaliteit van een mentaal model te beoordelen. Zowel bij narratieve als expositorische teksten.

Onderzoeksopzet

  • Dit project is een meerjarig promotietraject.
  • Looptijd: 2022 - 2025
  • Promovendus: vacature.

Ruimte voor ieders talent

Dit meerjarig promotietraject past bij het OK&I-innovatiethema 'Ruimte voor ieders talent'