Sluiten
Studenten aan het werk

Samenwerkingen

Augmented reality in toetsing

Augmented reality en toetsing: een win-win?

AR is in het onderwijs hip & happening. En gelukkig maar, want het is een veelbelovende techniek die leerlingen kan motiveren. Maar welk effect heeft AR op de beleving? En maken leerlingen een opdracht na een AR-les beter dan na een ‘normale’ les? Samen met de Rolfgroep onderzoeken we in 2021 de toegevoegde waarde van een AR-verrijkte les. We baseren ons daarbij op bestaand materiaal en voegen daar vanuit Cito een toets en vragenlijst aan toe. Door te werken met een AR-groep en een controlegroep brengen we de verschillen in beeld.
Wat is Augmented Reality?
Met Augmented Reality (AR) haal je informatie uit de echte wereld de groep in. Dat gebeurt door een digitaal 3D-model toe te voegen aan de echte omgeving. Eigenlijk net zoals bij apps als Pokémon Go, waar je zogenaamd Pokémons ziet in je eigen omgeving. Via AR bewegen je leerlingen met een mobiel apparaat door die extra dimensie.  Terwijl ze rondkijken luisteren ze naar audio door verschillende onderdelen in de AR-space aan te klikken.

Experimentles over duurzame energie

Duurzaamheid en duurzame energie zijn belangrijke thema’s in onze maatschappij en voor kinderen op de basisschool. Wat zijn fossiele brandstoffen en hoe zit het met de uitstoot van CO2? Welke duurzame alternatieven zijn er voor olie, kolen en gas? In de experimentles maken leerlingen kennis met vormen van duurzame energie én is er specifieke aandacht voor kernenergie. Op een speelse interactieve manier leren kinderen over dit onderwerp tijdens drie onderdelen: een PowerPoint presentatie, een Augmented Reality Space en verwerkingsopdrachten.
"Bij elke nieuwe les die we ontwikkelen, ben ik enthousiast en verrast over het leren met een digitaal 3D-model. Met gemak plaats je een kerncentrale in jouw groep, waarmee leren vanzelf gaat."
Brenda, Rolfgroep

Wil jij de AR-les over duurzame energie voor jouw klas? 

Dat kan! Wij zijn op zoek naar groep 7 en/of 8 leerlingen en leerkrachten die de exprimentles willen uitproberen. Deelname is zelfstandig en valt in de periode van 4 oktober t/m 26 november. Na het uitvoeren van de les vul je samen met je leerlingen een vragenlijst in over de lesinhoud en jullie ervaring. Met die gegevens onderzoeken wij de toegevoegde waarde van Augmented Reality. 

Let op: Bij deelname wordt jouw groep willekeurig toegewezen aan de experimentele groep of de controlegroep. Kom je in de controlegroep, geen nood. Na het onderzoek (medio november 2021) krijg je dan alsnog toegang tot de AR-les. Je kunt deze dan het hele schooljaar 21-22 nog gebruiken. 

Afbeelding augmented reality. Voorbeeld van een kerncentrale