SluitenSluiten
leerlingen buiten

Samenwerkingen

Open Universiteit

Cito logo plectrumVerder

Taakontwerp in leer- en assessmentcontexten

In maart 2021 sloten we een structurele samenwerkingsovereenkomst met de Open Universiteit. De overeenkomst, die een looptijd heeft van twee jaar, laat zien dat we een stevige gezamenlijke onderzoeksambitie hebben. De samenwerking is gericht op taakontwerp in leer- en assessmentcontexten. Daarbij brengt de OU expertise in op het terrein van beïnvloeding van leerprocessen. Cito staat garant voor expertise op het terrein van valide toetsontwerp. Het is onze ambitie om gezamenlijk nieuwe kennis op te bouwen en te delen. 

Eyetracking

De samenwerking tussen de Open Universiteit en Cito is gericht op taakontwerp in leer- en assessmentcontexten. In 2021 liep hiervoor een gezamenlijk project rondom beeldschermtoetsen. Met eyetracking onderzochten we hoe leerlingen omgaan met toetsen waarin multimedia is verwerkt. 
“In de samenwerking brengen we kennis over leren en onderwijskundig meten samen. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar versterken. Nóg beter begrijpen hoe je goede taken maakt, voor leren en toetsen. Dat is ons doel.“
teal
Jos Keuning
hoofd Onderwijskundig Onderzoek

2022: Effectief gebruik van multimedia in toetsen

Digitale toetsing is een blijvertje. Al is het maar omdat het volop mogelijkheden biedt voor de inzet van multimedia (foto’s, animaties, audio-fragmenten en video’s). Maar is het gebruik van multimedia eigenlijk effectief vanuit meetkundig perspectief? Hoe zorg je ervoor dat de inzet van multimedia leerlingen niet onnodig afleidt of specifieke groepen leerlingen benadeelt?

In dit project nemen we - samen met de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit - bestaande digitale toetsen onder de loep. We willen uitvinden of, en zo ja hoe, multimedia de psychometrische kwaliteiten van items beïnvloedt. Zo leren we wat wel en niet werkt. En hopen we te komen tot praktische ontwerprichtlijnen voor het construeren van valide multimedia-toetsen waarmee alle leerlingen optimaal kunnen laten zien wat ze kunnen.

Ruimte voor ieders talent

Dit project binnen het samenwerkingsverband met de Open Universiteit past bij het OK&I-innovatiethema 'Ruimte voor ieders talent'

Bouwstenen voor het systematisch ontwerpen van toetstaken

De samenwerking met de OU sluit nauw aan bij onze eigen ambities op onderwijskundig meten. Ook past deze bij onze lopende onderzoekslijn Toetsontwerp volgens de Lego-bouwstenenmethode. In deze onderzoekslijn vertalen we beschikbare kennis over leren, presteren en onderwijskundig meten naar ‘bouwstenen’ voor het systematisch ontwerpen van toetstaken.

Over bouwstenen, mentale modellen en de fietser achter de struik

“Welke handelingen vinden in iemands hoofd plaats om iets te kunnen? Om iets beter te kunnen? Voor lezen is dat behoorlijk complex.” 

Meer lezen? Open het interview met Erik Roelofs (OK&I werkprogramma 2021)