Sluiten
aan het chillen

Onderwijskundig Onderzoek

Het team

Team Onderwijskundig Onderzoek, aangenaam!

Team Onderwijskundig Onderzoek is een multidisciplinair team. We doen onderzoek op het gebied van onderwijskundig meten. Samen met onderwijsprofessionals en universiteiten ontwikkelen we best practices om te laten zien wat wél en niet werkt. Praktijkgericht én wetenschappelijk onderbouwd. Dit is wie we zijn ...
Jos Keuning
dr. Jos Keuning
Hoofd team Onderwijskundig Onderzoek

Jos Keuning werkt sinds 2009 bij Cito en is momenteel binnen de divisie Onderzoek, Kennis en innovatie (OK&I) hoofd van het team Onderwijskundig Onderzoek. Over de jaren heen is hij bij allerlei onderzoeksprojecten betrokken geweest …

Lees meer ->
Wilco Emons
dr. Wilco Emons
Wetenschappelijk onderzoeker

Wilco Emons werkt sinds 2019 bij Cito. Daarvoor is hij geruime tijd werkzaam geweest als universitair docent aan Tilburg University. Hij heeft talrijke studenten in de sociale wetenschappen de beginselen van onderzoeksmethoden ... 

Lees meer ->
Erik Roelofs
dr. Erik Roelofs
Wetenschappelijk onderzoeker

Dr. Erik Roelofs werkt sinds 2001 bij Cito, op de afdeling Onderzoek, Kennis & Innovatie. Hij is gespecialiseerd in Evidence-centered toetsontwerp. Zijn onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten bestrijken complexe vaardigheden ... 

Lees meer ->
Portret Kimberley Lek
dr. Kimberley Lek
Wetenschappelijk onderzoeker
Kimberley werkt sinds 2019 voor Cito, bij de afdeling Onderzoek, Kennisdeling en Innovatie (OK&I). Daarvoor rondde ze haar promotie af aan de universiteit Utrecht. Hier deed ze onderzoek naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs en de rol ...

Lees meer ->
Emmelien van der Scheer
dr. Emmelien van der Scheer
Wetenschappelijk onderzoeker

Emmelien van der Scheer is een praktijkgerichte onderzoeker. Haar drijfveer is om de onderwijspraktijk verder te helpen, aan de hand van gedegen en relevant onderzoek. Aansluiten bij de behoeften van scholen vindt ze belangrijk. Ze werkt sinds 2021 ...

Lees meer -> 
Eva de Schipper
Eva de Schipper MSc
Wetenschappelijk onderzoeker / Promovendus

Als onderwijskundig onderzoeker zoekt Eva de Schipper naar manieren om meer waarde uit beschikbare data te halen voor mensen in de onderwijspraktijk (leerlingen, docenten en andere betrokkenen). Het is haar dagelijks werk om ... 

Lees meer ->
Eline Veerman
Eline Veerman MA
Marketing & Communicatie / Projectmanagement

Sinds december 2020 werkt Eline Veerman bij Stichting Cito, binnen het team Onderwijskundig Onderzoek. Ze houdt zich bezig met het inrichten van de marketing en communicatie, zodat we onze kennis en onderzoeksresultaten nog actiever ... 

Lees meer ->
Aranka Bijl
Aranka Bijl MSc
Promovendus

Aranka Bijl is geïnteresseerd in de validiteit van examens. Daarbij richt ze zich in haar huidige onderzoek specifiek op de validiteit van praktijkexamens. Want hoe kan die verbeterd worden? Wat Aranka in onderzoek met name belangrijk vindt, is ... 

Lees meer ->
Michiel Waltman
drs. Michiel Waltman
Gastonderzoeker

Michiel is verbonden aan het ROC van Twente als onderzoeker en voor de werkplaats ‘democratisering van kritisch denken’ werkt hij als onderzoeker/toetsdeskundige bij Cito. Hij is daar verantwoordelijk voor het onderzoek naar formatieve toetsing ...  

Lees meer ->