SluitenSluiten
aan het chillen

Onderwijskundig Onderzoek

Het team

Cito logo plectrumVerder

Team Onderwijskundig Onderzoek, aangenaam!

Team Onderwijskundig Onderzoek is een multidisciplinair team. We doen onderzoek op het gebied van onderwijskundig meten. Samen met onderwijsprofessionals en universiteiten ontwikkelen we best practices om te laten zien wat wél en niet werkt. Praktijkgericht én wetenschappelijk onderbouwd. Dit is wie we zijn ...
Jos Keuning

dr. Jos Keuning

Hoofd team Onderwijskundig Onderzoek

Jos Keuning werkt sinds 2009 bij Cito en is momenteel binnen de divisie Onderzoek, Kennis en innovatie (OK&I) hoofd van het team Onderwijskundig Onderzoek. Over de jaren heen is hij bij allerlei onderzoeksprojecten betrokken geweest …

Lees meer ->
Portret Wilco Emons 2022

dr. Wilco Emons

Wetenschappelijk onderzoeker

Wilco Emons werkt sinds 2019 bij Cito. Daarvoor is hij geruime tijd werkzaam geweest als universitair docent aan Tilburg University. Hij heeft talrijke studenten in de sociale wetenschappen de beginselen van onderzoeksmethoden ... 

Lees meer ->
Portret Sebastiaan de Klerk

dr. Sebastiaan de Klerk

Wetenschappelijk onderzoeker

Sebastiaan de Klerk is sinds 2022 in dienst bij Cito. Daarvoor werkte hij geruime tijd bij eX:plain, een stichting die zich bezighoudt met beroepsgerichte examinering. Bij eX:plain voltooide Sebastiaan zijn promotieonderzoek naar ...

Lees meer ->
Portret Kimberley Lek

dr. Kimberley Lek

Wetenschappelijk onderzoeker
Kimberley werkt sinds 2019 voor Cito, bij de afdeling Onderzoek, Kennisdeling en Innovatie (OK&I). Daarvoor rondde ze haar promotie af aan de universiteit Utrecht. Hier deed ze onderzoek naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs en de rol ...

Lees meer ->
Emmelien van der Scheer

dr. Emmelien van der Scheer

Wetenschappelijk onderzoeker

Emmelien van der Scheer is een praktijkgerichte onderzoeker. Haar drijfveer is om de onderwijspraktijk verder te helpen, aan de hand van gedegen en relevant onderzoek. Aansluiten bij de behoeften van scholen vindt ze belangrijk. Ze werkt sinds 2021 ...

Lees meer -> 
Portret Eva de Schipper 2022

Eva de Schipper MSc

Wetenschappelijk onderzoeker / Promovendus

Als onderwijskundig onderzoeker zoekt Eva de Schipper naar manieren om meer waarde uit beschikbare data te halen voor mensen in de onderwijspraktijk (leerlingen, docenten en andere betrokkenen). Het is haar dagelijks werk om ... 

Lees meer ->
Portret Rosanne Sluiter Cito 2022

Rosanne Sluiter MSc

Wetenschappelijk onderzoeker

Rosanne werkt sinds 2022 bij Cito. Daarvoor werkte ze geruime tijd voor de Universiteit van Amsterdam als junior docent en onderzoeker. Momenteel rondt ze daar haar promotieonderzoek af naar het effect van voorschoolse kinderopvang op de ...

Lees meer -> 
Michiel Waltman

drs. Michiel Waltman

Wetenschappelijk onderzoeker

Michiel Waltman is bij Cito een echte praktijkgerichte onderzoeker. Hij leert graag van de ervaringen en inzichten van docenten en leerlingen in de klas en vertaalt andersom inzichten uit de theorie voor bruikbaarheid in de praktijk. Voor ...  

Lees meer -> 
Aranka Bijl

Aranka Bijl MSc

Promovendus

Aranka Bijl is geïnteresseerd in de validiteit van examens. Daarbij richt ze zich in haar huidige onderzoek specifiek op de validiteit van praktijkexamens. Want hoe kan die verbeterd worden? Wat Aranka in onderzoek met name belangrijk vindt, is ... 

Lees meer ->