SluitenSluiten
leerlingen buiten

Team

Jos Keuning

Cito logo plectrumVerder

Samen uitvinden wat wél en niet werkt

Jos Keuning werkt sinds 2009 bij Cito en is momenteel binnen divisie CitoLab hoofd van het team Onderwijskundig Onderzoek. Over de jaren heen is hij bij allerlei onderzoeksprojecten betrokken geweest. Kijken hoe je het onderwijs écht verder kunt helpen, was in al die projecten zijn drijfveer. Vaak hadden de projecten betrekking op de vraag hoe je de mogelijkheden en talenten van speciale doelgroepen in beeld kunt brengen. Daarnaast was onderzoek op stelselniveau ook vaak het doel, bijvoorbeeld op het gebied van Mondelinge Taalvaardigheid of Digitale Geletterdheid. Momenteel leidt hij een multidisciplinair team dat samen met scholen en universiteiten onderzoek doet op het gebied van onderwijskundig meten. Samen uitvinden wat wél en niet werkt, dat is zijn doel.

dr. Jos Keuning | hoofd team Onderwijskundig Onderzoek

Recente projecten

"Voor mij gaat het meerjarenbeleidsplan over het goede doen, over impact hebben, over legitimatie van dat wat je doet."
groen
Jos Keuning
in het CitoLab-werkprogramma 2021