SluitenSluiten
studenten aan het werk

Team

Michiel Waltman

Cito logo plectrumVerder

Grip krijgen op 'moeilijke dingen'

Michiel Waltman is bij Cito een echte praktijkgerichte onderzoeker. Hij leert graag van de ervaringen en inzichten van docenten en leerlingen in de klas en vertaalt andersom inzichten uit de theorie voor bruikbaarheid in de praktijk. Voor de werkplaats ‘democratisering van kritisch denken’ is hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar formatieve toetsing van kritisch denken en burgerschap. Dat doet hij samen met mbo-docenten in docentontwikkelteams. Voor het project Op Maat naar 2F onderzoekt hij de ontwikkeling en gebruik van formatieve assessmenttool voor leesvaardigheid in de beroepsonderwijs.

drs. Michiel Waltman | wetenschappelijk onderzoeker 

Michiel WaltmanContact met Michiel:
Mail | LinkedIn

Onderzoeksproject

“Mijn belangrijkste drijfveer? Dat leerlingen de complexe wereld om hen heen leren betwijfelen."
Michiel Waltman

Expertisegebieden

Michiels expertisegebieden liggen op het gebied van formatieve evaluatie, toetsing en didactiek bij maatschappijwetenschappen, docentprofessionalisering en grip krijgen op complexe vaardigheden. Leerlingen de complexe wereld om hen heen leren betwijfelen, is zijn belangrijkste drijfveer. Hiervoor zoekt hij met leerlingen, docenten en andere experts naar toegankelijke en praktische manieren om grip te krijgen op ‘moeilijke dingen’, zoals kritisch denken en burgerschapsvorming. Zijn kracht daarbij is dat hij vanuit verschillende rollen veel ervaring heeft met onderwijskundig meten: zelf voor de klas, het opleiden van docenten, het ontwikkelen van toetsen en examens, onderzoek doen, nascholing verzorgen en curriculumvernieuwing. Hij heeft in veel onderwijssectoren ervaring: zo maakt hij met docenten van entree-opleidingen in het beroepsonderwijs authentieke toetstaken en testte hij examenvragen onder eindexamenkandidaten maatschappijwetenschappen op het vwo.

Wetenschappelijke publicaties

  • Waltman,M. & McKenney, S. (2021). Burgerschap in het mbo ontwikkel je samen. Didactief,  juni 2021
  • Waltman, M. (2019). Toetsing bij maatschappijleer, in: Boorn, R. van den (Eds.), Handboek vakdidactiek maatschappijleer (pp. 243-268)
  • Hemker, A. & M.Waltman (2018). Beoordelen van conceptgebruik in een nieuwe context. Cognitieve processen bij eindexamenkandidaten maatschappijwetenschappen. Examens. Tijdschrift voor de toetspraktijk. 2018 (1), 7-13
  • Hemker, A. & M.Waltman (2017). "Socialisatie is niet hetzelfde als opvoeding”. Beheersingsniveaus in conceptgebruik. Maatschappij & Politiek, 48(4), 20-21