SluitenSluiten
student aan het werk

Projecten

C-analysis

Cito logo plectrumVerder

C-analysis geeft je inzicht in alle aspecten van je toets

Een toets nakijken is vaak al een klus op zich, je toets analyseren is een echte uitdaging. Hoe weet je of je vragen niet te moeilijk of juist te gemakkelijk zijn? Hoe kan het dat bijvoorbeeld 80% van de klas het verkeerde meerkeuzeantwoord aankruist? Of dat meisjes bepaalde vragen beter beantwoorden dan jongens? Benut C-analysis om inzicht te krijgen in alle aspecten van je toets en zo de kwaliteit van je toets te verbeteren.

Met C-analysis werken aan toetskwaliteit

Met C-analysis kun je:

  • je toetsopgaven en antwoorden verbeteren
  • je lessen en begeleiding afstemmen op specifieke behoeften van (individuele of groepen) leerlingen
  • met collega's reflecteren op de toetsopgaven en - resultaten
  • toetskwaliteit zichtbaar maken voor de kwaliteitscoördinator of onderwijsinspectie.
"Er komt in het onderwijs steeds meer aandacht voor kwaliteitszorg. En dus ook steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de toetsing. Dit prototype ondersteunt je om daar vorm en inhoud aan te geven."
teal
Onderzoeker CitoLab
C-analysis_2

Zo werkt C-analysis

  • Gebruik het Excel-format om je opgaven, sleutels, leerlinggegevens en -resultaten in te voeren.
  • Geef aan in welke onderdelen jij graag specifiek inzicht wilt krijgen.
  • Heb je alles ingevuld? Dan gaat C-analysis voor je aan de slag.
  • Je krijgt een helder overzicht van de gehele toets én je kunt inzoomen op bijvoorbeeld elke afzonderlijke opgave, of de resultaten per deelgroep
  • Je ziet onmiddellijk wat de aandachtspunten zijn, per opgave, per groep, enzovoort.
  • Met de gegevens kun je verbeteringen aanbrengen.

C-analysis: een voorbeeld

C analysis_grafiekIn deze test hebben de meeste leerlingen A of E geantwoord, maar de sleutel is B. C-analysis geeft dan als signaal dat het item niet goed functioneert. Er is waarschijnlijk een probleem met deze vraag als zoveel leerlingen, zelfs de betere, een fout antwoord hebben gegeven.

Je snapt het meteen!

Met C-analysis kun je als docent zelf analyses maken van toetsresultaten. Die software voor toets- en itemanalyse is niet nieuw. Ook zijn er toetspakketten waarmee je een analyse kunt doen, maar de mogelijkheden daarvan zijn beperkt. Toch zijn bestaande oplossingen vooral geschikt voor statistische toetsexperts. Als je ze inzet om inzicht te krijgen in hoe gemakkelijk of moeilijk opgaven zijn, krijg je namelijk een getal. Hoe moet je dat als docent interpreteren? Het is zoals Maaike van Groen toelicht: "Wij wilden iets maken dat de docent meteen snapt en vlot kan interpreteren zonder een ingewikkelde handleiding te hoeven lezen en zonder door allerlei tabellen te hoeven".