SluitenSluiten
Studenten aan het werk

Projecten

Datarijk toetsen

Cito logo plectrumVerder

Kort maar krachtig toetsen

Hoeveel opgaven moet een goede toets eigenlijk bevatten? Vanuit psychometrisch perspectief zijn dat er over het algemeen behoorlijk wat. De toetslengte heeft immers invloed op de betrouwbaarheid en validiteit van een toets. Maar vervolgens zijn er ook praktisch gezien overwegingen te maken. Het aantal opgaven moet bijvoorbeeld te maken zijn binnen de beschikbare tijd: een blokuur, een lesuur, een verkort lesuur, etc. Ook de concentratie van leerlingen weegt mee, zeker in weken met veel toetsmomenten. Wat als we deze denkwijze nu eens omdraaien? Dat we niet denken van krachtig naar kort, maar van kort naar krachtig?

Onderzoeksopzet

In dit project onderzoeken we hoe we opgaven zó kunnen ontwikkelen dat ze bomvol informatie zitten. Zodat we met deze datarijke opgaven kortere toetsen kunnen maken, zonder in te boeten op de zeggingskracht.

De waarde van data

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'De waarde van data'