SluitenSluiten
Studenten aan het werk

Projecten

Drempelvrij digitaal toetsen

Cito logo plectrumVerder

Drempelvrij digitaal toetsen

Iedere leerling moet het beste van zichzelf kunnen laten zien. En dus mag een toetsomgeving geen drempels opwerpen. Maar wanneer is een (digitale) toets zo toegankelijk dat niets leerlingen in de weg staat om te laten zien wat ze weten en kunnen? In dit project draait alles om toegankelijkheid. Een interessant aspect, omdat toegankelijkheid niet statisch is, maar afhankelijk is van de interactie tussen kenmerken van de toets en kenmerken van de leerling. Dit leidt bijvoorbeeld tot vragen als: ‘Belemmeren de beperkte mogelijkheden van een toets leerlingen om een vraag goed te begrijpen of te beantwoorden?’.

Projectopzet

In dit project willen we proefondervindelijk de kennis over de ideale set van ontwerpprincipes vergroten. Daarbij hebben we aandacht voor leerlingen met speciale behoeften, maar beperken we ons niet tot deze doelgroep.

Ruimte voor ieders talent

Dit CitoLab-project past bij ons innovatiethema 'Ruimte voor ieders talent'