SluitenSluiten
Citolab

Projecten

Paarsgewijs vergelijken

Cito logo plectrumVerder

Paarsgewijs vergelijken

Hoe beoordeel je moeilijk meetbare vaardigheden, zoals probleemoplossen of creatief denken? Dergelijke vaardigheden zijn lastig om te zetten in een toets. Bij CitoLab onderzoeken we of de techniek van het paarsgewijs vergelijken kan helpen. We ontwikkelden een eerste prototype waarbij leerlingen zichzelf en anderen vergelijken. 

paarsgewijs

Dit is paarsgewijs vergelijken ...

  • Een app waarin leerlingen zichzelf en een maatje vergelijken met klasgenoten.
  • Leerlingen denken na over een vaardigheid en bepalen telkens wie van twee leerlingen hier sterker in is.
  • Wanneer alle vergelijkingen gemaakt zijn, ziet de docent een volgorde van leerlingen van sterk naar zwak.

Hoe werkt het?

Bij paarsgewijs vergelijken wordt een leerling, of het werk van een leerling, telkens vergeleken met dat van iemand anders. De vraag is steeds opnieuw: welke leerling is sterker? Wanneer alle mogelijke paren met elkaar vergeleken worden, ontstaat er een volgorde van sterk naar zwak. Je zou het kunnen vergelijken met een tennis-competitie waarin telkens de winnende spelers tegen elkaar spelen en de verliezende spelers ook tegen elkaar spelen. In het onderwijs kan paarsgewijs vergelijken ook gebruikt worden om een gesprek met leerlingen te starten.

Promotie-onderzoek

Paarsgewijs vergelijken is één van de meerjarige promotieprojecten binnen Cito. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door promovenda Elise Crompvoets.

Waar we staan ...

Paarsgewijs vergelijken als toetsvorm in het onderwijs is nog nieuw en niet ver uitgewerkt. Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Binnen dat onderzoek werd dit prototype ontwikkeld en werken we met één school samen. Als alle resultaten bekend zijn, bekijken we of er een prototype gemaakt kan worden voor een grotere groep scholen.

Ontwikkeling

idee

Fase 1

Fase 2

E-learning

Fase 3

delen

Fase 4