SluitenSluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Nationaal onderzoek burgerschapsonderwijs

Cito logo plectrumVerder

Nationaal onderzoek Burgerschap ICCS

In 2020 deden we voor ICCS (International Civic & Citizenship education Study) een nationaal onderzoek naar burgerschapsonderwijs en de kennis, houdingen en competenties van leerlingen op dat gebied. Het onderzoek vond plaats onder leerlingen in de tweede klas van het vo. En het was een vervolg op en vergelijking met een eerdere onderzoek uit 2016. Cito ontwikkelde het meetinstrument, regelde de logistiek en deed de data-analyse. Het nationale ICCS-onderzoek wordt in 2022 gevolgd door een internationaal deel. Daarvoor doet Cito de analyses.

Onderzoeksopzet

  • In veel landen hebben scholen expliciet als taak om leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij. In Nederland zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Hoe scholen invulling geven aan burgerschapsonderwijs verschilt per school. Ondanks de toenemende aandacht voor burgerschapsonderwijs, is de kennis van de bijdrage van de school en kenmerken van effectief burgerschapsonderwijs nog beperkt.
  • In het ICCS-onderzoek staan de volgende drie vragen centraal: 1. Hoe staat het met de burgerschapskennis, houdingen en competenties van leerlingen? 2. Wat doen scholen op het gebied van burgerschapsvorming? 3. Hoe effectief zijn verschillende aspecten van het burgerschapsonderwijs?
  • Het ICCS-onderzoek werd eerder uitgevoerd in 2009 en 2016. In 2016 deden 24 landen in Europa, Azië, en Zuid-Amerika mee. Alleen in Nederland werden al 124 scholen bevraagd. Door het onderzoek over meerdere jaren uit te voeren, worden (inter)nationale tendensen in beeld gebracht.