SluitenSluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Meetinstrumenten en analyses peiling leesvaardigheid

Cito logo plectrumVerder

Peilingsonderzoek Leesvaardigheid

In het schooljaar 2020-2021 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de leesvaardigheid op basisscholen en in het speciaal basisonderwijs. We onderzoeken hoe het gesteld is met de leesvaardigheid van leerlingen uit groep 8 van het regulier onderwijs en bij schoolverlaters van het SBO. Cito werkt bij dit peilingsonderzoek samen met Expertisecentrum Nederlands, KBA en de Radboud Universiteit. Wij ontwikkelen de meetinstrumenten en voeren de psychometrische analyses uit. Momenteel zijn we in de voorbereidende fase van dit onderzoek.

Onderzoeksopzet

  • Bij het samenstellen koppelen we de toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: anker-items uit de eerdere Cito (PPON Leesvaardigheid in het basis- en speciaal onderwijs 2011-2012.) Zo kunnen we leerprestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken.
  • Ook kunnen we bepalen in welke mate de leerlingen aan de referentieniveaus 1F en 1S/2F voldoen.
  • Verder kijken we hoe de leesprestaties van leerlingen samenhangen met kenmerken van de leerling, leerkracht en het onderwijsleerproces. Hiervoor nemen we vragenlijsten af.