SluitenSluiten
leerlingen buiten

Projecten

Adaptiviteit en andere diensten voor nieuw LVS

Cito logo plectrumVerder

Leerlingvolgsysteem Leerling in beeld

In opdracht van Cito BV hebben onze psychometrici (die werken vanuit Stichting Cito) meegewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in beeld. Zo werkten we onder meer aan de adaptiviteit van het systeem. 

Wat is de grootste vernieuwing in Leerling in beeld van Cito BV?

Hendrik Straat was als psychometricus nauw betrokken bij de ontwikkeling van Leerling in beeld. Hij vertelt: "De toetsen van een leerlingvolgsysteem laten zien hoe een leerling zich ontwikkelt. Voorheen lag de nadruk meer op waar een leerling stond ten opzichte van anderen. Nu ligt de focus meer op de leerling zelf. Leerling in beeld biedt betere mogelijkheden om te bepalen waar een leerling staat en wat de volgende stap kan zijn. Dat maakt het leerlingvolgsysteem geschikt als hulpmiddel in de formatieve cyclus. De toetsen maken dan makkelijker deel uit van het reguliere leerproces".
Leerling in beeld

Klassieke psychometrische diensten

Voor Leerling in beeld analyseren we de afnamegegevens van de toetsen en zetten we deze om in een normering. Daarmee geven we inzicht in:
  • waar de leerling staat ten opzichte van andere leerlingen (denk aan percentielscores en categorieën I-V en A-E)
  • waar de leerling staat in ontwikkeling (denk aan functioneringsniveaus, didactische leeftijd en referentieniveaus).

Werkzaamheden voor de innovatie van het systeem


  • Informatie verstrekken om een adaptieve toets te kunnen samenstellen en daarbij de beslisregels vaststellen welke moeilijkheid van opgaven de leerling in het vervolg aangeboden zou moeten krijgen.
  • Het leveren van een adaptieve module om de adaptiviteit in de toetsen te implementeren.
  • Het opzetten van designs om nieuwe items af te nemen, zodat de toetsen periodiek inhoudelijk kunnen worden vernieuwd.
  • Vaststellen wanneer leerlingen relatief snel of juist langzaam groeien.
  • Vernieuwde detailanalyses die meer inzicht geven in waar de leerling op de verschillende domeinen in de toetsen.

Psychometrie-team Leerling in beeld

Het psychometrische werk voor Leerling in beeld van Cito BV werd uitgevoerd door: 
De adaptieve module werd ontwikkeld door Tjeerd Hans Terpstra.