SluitenSluiten
leerlingen buiten

Projecten

Onderzoek invoering centrale toetsen

Cito logo plectrumVerder

Centrale toetsen voor Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil in 2023 starten met het afnemen van centrale toetsen. Jaarlijks moeten dan zo'n 300.000 leerlingen uit vier verschillende leerjaren deze toetsen gaan maken. Ons psychometrisch loket kreeg de opdracht om mee te werken aan een haalbaarheidsstudie. We onderzochten welke pedagogische-psychometrische aspecten nodig zijn om in Vlaanderen centrale toetsen vorm te geven. Het onderzoeksrapport verscheen in mei 2021. 

Vlaamse overheid wil excellent onderwijs

De vraag naar een haalbaarheidsstudie voor invoering van centrale toetsen in Vlaanderen is een belangrijke. Vlaanderen werd de afgelopen jaren in diverse (inter)nationale peilingen geconfronteerd met een onverwachte en sterke achteruitgang in lezen, wiskunde en wetenschappen. Voor de Vlaamse overheid was dit aanleiding om in het regeerakkoord (2019) het streven naar excellent onderwijs vast te leggen.  Er kwam een flink pakket aan maatregelen om de eindtermen van het leerplichtonderwijs aan te scherpen. De beheersing van die eindtermen zou dan inzichtelijk gemaakt moeten worden met - nieuwe - centrale toetsen. Een flinke uitdaging in een land waar vrijheid van onderwijs een groot goed is. 

De haalbaarheidsstudie

In het pedagogisch-psychometrisch luik van de haalbaarheidsstudie onderzochten we wat nodig is om gecentraliseerde toetsen in Vlaanderen in te voeren. Daarvoor gingen we in op toetsdoelen, het meten van leerwinst, toetsontwikkeling en omgaan met resultaten. Ter ondersteuning bij de implementatie formuleerden we scenario's met de bijhorende voor- en nadelen.

Looptijd

Het project liep van 1 augustus 2020 t/m 31 januari 2021. In mei 2021 werd het onderzoeksrapport vrijgegeven door de Vlaamse overheid. 

Onze aanbevelingen

In ons adviesrapport komen we met de volgende aanbevelingen voor de Vlaamse overheid:

  • Specificeer (tot in detail) het doel van de toetsing. 
  • Creëer draagvlak.
  • Voorzie voldoende itemproductie op alle domeinen en subdomeinen, voor alle niveaus van leerlingen.
  • Voorzie voldoende ondersteuning en onderhoud van het toetsproces.
  • Stel een routekaart op voor de invoer van centraal toetsen.

Onderzoekers Cito

Het onderzoek naar de haalbaarheid van centrale toetsen in Vlaanderen werd bij Cito uitgevoerd door:
  • Bas Hemker
  • Remco Feskens
  • Marieke van Onna
  • Iris Smits

Contact

Wil je weten hoe we werken of wat we voor je kunnen betekenen? Of heb je direct een opdracht voor ons loket?

Mail ons