Sluiten
studenten buiten

Psychometrische werkzaamheden

Toetsdesign

Toetsdesign en onderzoeksopzet 

Via het psychometrisch loket kun je onze experts inschakelen voor dienstverlening in het toetsconstructieproces. Je kunt onze psychometrici vragen een toets of examen te ontwerpen. Maar we kunnen ook de best mogelijke dataverzameling voor je opzetten, of de optimale steekproef bepalen.

Toetsdesign: de optimale blauwdruk

De eerste fase van het ontwikkelproces van een toets of examen is die van het ontwerp. Onze psychometrici ontwikkelen een optimale blauwdruk voor een toets of examen. Ook kun je ons inschakelen voor training en advies hierover.

Werk in deze fase: 

  • Zo concreet mogelijk omschrijven van de kennis, vaardigheid of competentie die gemeten moet worden.
  • Helder bepalen van het gebruiksdoel van de toets of examen.
  • Daaruit afleiden op welk(e) kennis- of vaardigheidsdomeinen het instrument betrekking moet hebben (inhoud). En wat de eventuele randvoorwaarden voor toetsconstructie en -afname zijn.
  • Een volledige blauwdruk schrijven voor het te ontwikkelen instrument.
  • Toepassen van de principes van het Evidence Centered Design.

Op basis van deze blauwdruk kunnen inhouds- en toetsdeskundigen aan de slag met de inhoud van het instrument. 

Onderzoeks-opzet

Ook je onderzoeksopzet is bij ons in goede handen.
We kunnen bijvoorbeeld:

  • het ontwerp opstellen voor de dataverzameling.
  • de best mogelijke steekproef bepalen.
  • het benodigde aantal observaties per opgave vaststellen.
En natuurlijk zijn we ook beschikbaar voor training en advies hierover.