Sluiten
leerlingen buiten

Psychometrisch onderzoek en dienstverlening

Psychometrisch onderzoek

Partner voor onderzoek in opdracht

Vanuit het team Psychometrisch Onderzoek en Dienstverlening voeren we regelmatig onderzoek in opdracht uit. Nationaal en internationaal zijn we samenwerkingspartner in beleidsonderzoek, periodieke peilingen, internationale vergelijkingsstudies en meer. Deze onderzoeken vinden altijd plaats onder regie van een opdrachtgever en worden meestal gestart na een aanbestedingstraject.

Nationaal onderzoek

In Nederland krijgen we regelmatig opdrachten voor beleidsonderzoek of periodieke peilingen van het Nederlandse onderwijsniveau. Het Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid in het s(b)o is een voorbeeld. Ook waren we partner in het meerjarige DTT-traject, Cool en NRO-projecten.

Internationaal onderzoek in opdracht

Internationaal werkten we de afgelopen jaren met enige regelmaat als onderzoekspartner mee in Europese peilingsonderzoeken (PISA). We staan dan garant voor de inbreng van Nederlandse gegevens. Ook werden we betrokken bij projecten als ESCL en CFER (in Nederland ERK).

Nationale onderzoekstrajecten waar we aan werken

Nationale onderzoekstrajecten die zijn afgerond

Internationale onderzoekstrajecten