Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

COOL

COOL: cohortonderzoek onderwijsloopbanen

In schooljaar 2007/2008 startte het longitudinale cohortonderzoek COOL. Het onderzoek volgde leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan. COOL werd in 2016 afgerond. Het bleek een thermometer voor ontwikkelingen in het onderwijs en een belangrijke bron voor informatie en nader onderzoek. Cito was binnen COOL samen met GION verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs en mbo. 
Meedenken
Dit is COOL 

COOL is een meetlat voor:

  • de cognitieve ontwikkeling van leerlingen (kennis en vaardigheden in Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde)
  • onderwijsloopbanen in het primair, secundair en tertiair onderwijs
  • de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Onderzoeksopzet

COOL volgde leerlingen met toetsen en vragenlijsten op diverse momenten. Door deze gegevens te koppelen aan CBS-bestanden werd ook de schoolloopbaan in kaart gebracht. COOL-metingen vonden plaats over 3 rondes:

  • In de eerste ronde (2007/08) deden 38.000 leerlingen mee uit groep 2, 5 en 8 van het basisonderwijs en bijna 9.000 leerlingen uit klas 3 van het voortgezet onderwijs.
  • In de tweede en derde ronde (resp. 2010/11 en 2013/14) werden deze groepen opnieuw onderzocht. In het primair onderwijs zoveel mogelijk bij dezelfde scholen en leerlingen. In het voortgezet onderwijs deden ook veel nieuwe leerlingen mee. Ronde 2 ondervroeg 21.000 3e klassers, maar ook 2400 leerlingen uit havo-5 en 1150 leerlingen uit vwo-6. In ronde 3 waren er ruim 15.000 deelnemers uit 3e klassen, 5500 uit havo-5 en 3300 uit vwo-6.

Opdrachtgever

COOL5-18 is uitgevoerd door een breed consortium. ITS en SCO-Kohnstamm Instituut waren verantwoordelijk voor de metingen in het basisonderwijs. Cito en GION namen het voortgezet onderwijs voor hun rekening. CBS koppelde de gegevens uit COOL aan de onderwijsnummerbestanden. Het onderzoek werd gesubsidieerd door NWO/PROO.