Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

DTT

Diagnostische tussentijdse toets (DTT)

Samen met ketenpartners (CvTE, SLO, DUO) en scholen ontwikkelde Cito de diagnostische tussentijdse toets. De DTT is bedoeld als instrument voor formatieve evaluatie in het voortgezet onderwijs. We maakten de opgaven in samenwerking met (onderbouw)docenten Engels, Nederlands en wiskunde. Dankzij ruim 200 scholen die bij hun leerlingen vrijwillig de DTT afnamen, konden wij de kwaliteit en eigenschappen van de toets onderzoeken en de adaptiviteit ontwikkelen.  
rekentoets
Wat is de DTT?
  • Instrument voor formatieve evaluatie
  • Voor leerlingen aan het eind van de onderbouw vo
  • Laat zien op welk niveau de leerling zich bevindt ten opzichte van het gewenste eindniveau
  • Adaptief
  • Gericht op referentieniveaus, doorlopende leerlijnen en tussendoelen 
Pilot afgerond

De pilot met de DTT is nu afgerond. Op de website van CvTE staan de resultaten van de pilot en informatie over de overdracht van de DTT. Vanaf schooljaar 2017-2018 bieden twee partijen, Dedact en A-vision samen met de Universiteit Maastricht, een diagnostische tussentijdse toets aan. Daarbij gebruiken ze de opgaven die door ons ontwikkeld zijn. 

Opdrachtgever

We ontwikkelden de DTT in opdracht van het Ministerie van OCW. En deden dat samen met onze ketenpartners CvTE, SLO en DUO.