Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

ESLC

ESLC (European Survey on Language Competences) 

Cito participeerde in ESLC, een peilingsonderzoek naar de vaardigheid in vreemde talen van leerlingen in Europa. In elk deelnemend land werden de 2 meest onderwezen vreemde talen getoetst. Het eerste peilingsonderzoek is gehouden in 2012. Wij voerden dat onderzoek uit in Nederland. 
rekentoets
Europees peilingsonderzoek
Aan het ESLC-onderzoek namen 16 Europese landen en taalgemeenschappen deel: Bulgarije, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden en de 3 taalgemeenschappen van België (Duits, Frans en Vlaams). Het onderzoek ging over 5 Europese talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. In elk deelnemend land zijn de 2 meest onderwezen vreemde talen van deze 5 meegenomen in het onderzoek. In Nederland waren dit Engels en Duits.
Hoe de onderzoeksopzet was
  • In elk deelnemend land werd de vaardigheid in de 2 meest onderwezen vreemde talen gemeten.
  • Cito deed in Nederland onderzoek naar Engels en Duits.
  • Ook verzamelden we achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld over de organisatie van het vreemdetalenonderwijs op scholen en de houding van leerlingen ten opzichte van het leren van vreemde talen.

Opdrachtgever

We deden dit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Publicaties

ESLC-rapport 2011
Download publicatie