Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Peiling bewegingsonderwijs

Peiling bewegingsonderwijs

In het schooljaar 2016-2017 voerde Cito een peilingsonderzoek uit over bewegingsonderwijs. We onderzochten de prestaties van leerlingen op het gebied van bewegingsonderwijs. Ook is gekeken naar het aanbod van basisscholen en scholen in het speciaal basisonderwijs. Cito werkte bij dit peilingsonderzoek samen met GION Onderwijs/ Onderzoek, de afdeling Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen en de afdeling Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Bekijk het filmpje

Onderzoeksopzet
  • Een deel van opdrachten die de kinderen moesten uitvoeren, zijn ook al uitgevoerd in 2006.
  • Zo konden we de prestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken in het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs..

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek was het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De supervisie lag bij de Onderwijsinspectie.