Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek Engels Einde Basisschool

Peilingsonderzoek Engels Einde Basisschool

In het schooljaar 2017-2018 voerde Cito een peilingsonderzoek uit naar de Engelse taalvaardigheid van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. We richtten ons op gespreksvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en woordenschat. Cito werkte bij dit peilingsonderzoek samen met GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen) en de HVA (Hogeschool van Amsterdam). Cito ontwikkelde de meetinstrumenten en voerde de psychometrische analyses uit. In het najaar van 2018 vond het verdiepend onderzoek plaats.

Bekijk het filmpje

Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen werd gebruikgemaakt van zowel nieuwe opgaven, als ook opgaven die gebruikt zijn in de 2e generatie van het Volgsysteem VO (toets 0 – brugklas), en ankeropgaven van de peiling Engels van 2012.
  • Bij spreken zagen we een verschuiving ten opzichte van de vorige peiling naar een meer interactieve vorm van gespreksvaardigheid in plaats van een monoloog (spreekvaardigheid).
  • De prestaties van de leerlingen konden gekoppeld worden en vergeleken worden met de prestaties uit eerdere peilingen en de prestaties van leerlingen aan het begin van de brugklas in het voortgezet onderwijs.
  • Door middel van een standaardbepaling konden we de prestaties in een ERK perspectief plaatsen. De peiling besloeg de niveau’s A1, A2 en B1. De standaardbepaling werd uitgevoerd door externe experts op het gebied van ERK.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek was het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De supervisie lag bij de Onderwijsinspectie.