Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek Kunstzinnige Oriëntatie BO

Peilingsonderzoek Kunstzinnige Oriëntatie BO

In het schooljaar 2015-2016 voerde Cito een peilingsonderzoek uit naar de beheersing van de kerndoelen. We onderzochten hoe het gesteld was met de kennis en de vaardigheid bij leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Cito werkte bij dit peilingsonderzoek samen met het Kohnstamm Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Wij ontwikkelden de meetinstrumenten en voerden de psychometrische analyses uit.
Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen koppelden we onze toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: aan de peiling Beeldende vorming in het bo (1996), en aan de peiling Muziekonderwijs in het bo (1997).
  • Zo konden we leerprestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken en in het reguliere basisonderwijs.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek was de Onderwijsinspectie.