Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid S(B)O

In het schooljaar 2017-2018 voerde Cito een peilingsonderzoek uit naar de mondelinge taalvaardigheid van schoolverlaters. We onderzochten hoe het gesteld was met spreken en luisteren bij leerlingen in de eindgroep van het SBO en SO (voormalig) cluster 4. Cito werkte bij dit peilingsonderzoek samen met ITTA (Instituut Taalonderzoek en Taalonderwijs aan Anderstaligen) en CED-Groep. Wij ontwikkelden de meetinstrumenten en voerden de psychometrische analyses uit.
Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen koppelden we onze toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: aan de peiling Luisteren in het sbo (2007), aan de peiling Spreken in het sbo (2010), aan de lvs-toetsen Begrijpend luisteren en aan de referentiesets Luisteren en Spreken.
  • Zo konden we leerprestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken en in het reguliere basisonderwijs.
  • Ook konden we bepalen in welke mate de leerlingen aan de referentieniveaus 1F en 2F voldoen. 

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek was het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De supervisie lag bij de Onderwijsinspectie.

Meer over de opzet van het onderzoek