Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek Natuur en Techniek BO

Peilingsonderzoek Natuur en Techniek BO

In het schooljaar 2015-2016 voerde Cito een peilingsonderzoek uit naar de beheersing van de kerndoelen op het gebied van Natuur en Techniek. We onderzochten hoe het gesteld was met de kennis en de ontwerp- en onderzoeksvaardigheid bij leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Cito werkte bij dit peilingsonderzoek samen met ITS (Instituut Toegepast Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en het Expertisecentrum Nederlands. Wij ontwikkelden de meetinstrumenten en voerden de psychometrische analyses uit.
Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen koppelden we onze toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: aan de peilingen Biologie in het bo (2010), Natuur en Techniek in het bo (2010) en aan de peiling Aardrijkskunde in het bo (2008).
  • Zo konden we leerprestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken in het reguliere basisonderwijs.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek was de Onderwijsinspectie.