Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

Peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde

Peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde

In het schooljaar 2018-2019 werd een peilingsonderzoek uitgevoerd naar het rekenonderwijs op basisscholen. We onderzoeken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van leerlingen uit groep 8 van het regulier onderwijs en bij schoolverlaters van het SBO. Cito werkt bij dit peilingsonderzoek samen met Kohnstam Instituut, Universiteit Leiden en KPC. Wij ontwikkelen de meetinstrumenten en voeren de psychometrische analyses uit. De dataverzameling heeft inmiddels plaatsgevonden en we zijn momenteel bezig met de eindrapportage.
Onderzoeksopzet
  • Bij het samenstellen koppelen we de toetsen met ankeropgaven aan eerdere onderzoeken: aan de peiling Rekenen-Wiskunde in het sbo (2013), en aan de peiling Rekenen-Wiskunde eind basisonderwijs (2011). Zo kunnen we leerprestaties koppelen en vergelijken met prestaties in eerdere onderzoeken.
  • Ook kunnen we bepalen in welke mate de leerlingen aan de referentieniveaus 1F en 1S voldoen.
  • Verder kijken we hoe de rekenprestaties van leerlingen samenhangen met kenmerken van de leerling, leerkracht en het onderwijsleerproces. Hiervoor nemen we vragenlijsten af.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever voor dit onderzoek is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De supervisie ligt bij de Onderwijsinspectie.