Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

PISA

PISA (Programma for International Student Assessment

Cito was tot en met 2015 met enige regelmaat betrokken bij PISA, een internationaal peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. Sinds 2000 wordt elke 3 jaar in een groeiend aantal Europese landen een representatieve steekproef van scholen en leerlingen getrokken. Cito deed het onderzoek in Nederland. Met PISA stellen onderzoekers vast in hoeverre het Nederlandse onderwijsstelsel leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers.
Omzettingstabellengenerator
Belang van deelname Nederland 

PISA biedt de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden van Nederlandse leerlingen te vergelijken met die van leerlingen uit andere landen. Tot en met 2015 was Cito hier direct bij betrokken. En dat op 3 belangrijke leerstofgebieden: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Voor beleidsmakers zijn de resultaten interessant om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen op het gebied van onderwijs. Ook voor leerlingen zijn de internationale PISA-vergelijkingen van belang. Een hoge score kan zorgen voor een goede naam en kan de kans verbeteren van Nederlandse leerlingen op de internationale arbeids- en stagemarkt. 
Onderzoeksopzet
  • PISA evalueert in hoeverre 15-jarigen hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in alledaagse situaties.
  • Leerlingen laten door het maken van opgaven zien in hoeverre ze belangrijke begrippen snappen, bepaalde processen beheersen en hun kennis en vaardigheden in verschillende situaties kunnen toepassen. Het onderzoek meet niet of ze de stof beheersen die ze op school gehad hebben.
  • Met vragenlijsten verzamelde Cito ook informatie over bijvoorbeeld houdingen ten opzichte van leren en leerstijlen.
  • Elke cyclus van drie jaar worden de domeinen leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen getoetst. 1 van de 3 domeinen is steeds het hoofdonderwerp. In 2000 - de eerste peiling die Cito uitvoerde - was dat leesvaardigheid. In 2015 was het natuurwetenschappen.
  • Leerlingen maken bij elke peiling een extra onderdeel zoals bijvoorbeeld Samenwerkend probleem oplossen en/of Financiële geletterdheid.

Publicaties

Ben je geïnteresseerd in onze PISA-publicaties vanaf 2003? Ga dan naar onze Kennisbank.  

Zoek in de Cito Kennisbank

Opdrachtgever

We deden het nationaal deel van dit onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W.  OESD publiceert de internationale verslagen. 

Bekijk de OESD-publicaties