Sluiten
leerlingen buiten

Team

Karen Keune

Bijzondere interesse in computational linguistics

Karen Keune werkt sinds 2011 bij Cito als wetenschappelijk onderzoeker. Ze is projectleider onderzoek en coördinator psychometrie van de centrale examens in het mbo. Tevens is ze coördinator psychometrie van de Kijk- en Luistertoetsen vo. Karens interesse ligt bij taalonderzoek in het algemeen en computational linguistics in het bijzonder.
Avatar vrouw
dr. Karen Keune | wetenschappelijk onderzoeker
Projecten

Publicaties rondom proefschriften

Publicaties rondom PPON-balansen

Publicaties rondom de DTT

  • Linthorst, R & K. Keune, 2018. Hfst. 6 Beoordelen van open schrijftaken. In S. Schouwstra (red.), De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017), p. 59-68. Arnhem: Cito
  • Linthorst, R. & Keune, K. (2014). Beoordeling open vragen schrijfvaardigheid Nederlands. In S. Schouwstra (Ed.). De diagnostisch tussentijdse toets: onderzoek 2014 (pp. 71-82). Arnhem: Cito
  • Feenstra, H. & Keune, K. (2013). Geautomatiseerde beoordeling schrijfvaardigheid Nederlands. In S. Schouwstra (Ed.), Diagnostische tussentijdse toets: Onderzoek 2013 (pp. 63 - 91). Arnhem: Cito.
  • Keune, K., & Schouwstra, S. (2014). Standaardbepaling door experts na de eerste pretest van de DTT. In S. Schouwstra (Ed.). De diagnostisch tussentijdse toets: onderzoek 2014. Arnhem: Cito.