Sluiten
studenten aan het werk

Tools voor toetsanalyse

TiaPlus

Programma voor toets- en itemanalyse

TiaPlus is een veelgebruikt computerprogramma. We ontwikkelden het om een toets- en itemanalyse te kunnen uitvoeren binnen het raamwerk van de klassieke testtheorie.

leerling schrijft
TiaPlus biedt:
  • diverse mogelijkheden om de item- en toetskwaliteit te beoordelen
  • verwerking van toetsen met verschillende itemtypen
  • flexibele scoringsmogelijkheden
  • grafische weergaven van item- en toetsresultaten
  • mogelijkheden voor het omzetten van een toetsscore naar een schoolcijferschaal
  • klassieke differential item functioning (DIF) maten
TiaPlus - statistieken
OKI
TiaPlus levert een groot aantal item- en toetsstatistieken.   
Je krijgt bijvoorbeeld de waarde van coëfficiënt alpha voor je toets of examen, met bijbehorende standaardfout en betrouwbaarheidsinterval.