Sluiten
Voortgezet onderwijs

Tools voor toetsontwikkelaars

Onze expertise

Met moderne statistische modellen en IT-toepassingen geven we meer betekenis aan leerresultaten

Bij Cito werken we met hoogwaardige statistische analysetechnieken. Daarmee geven we sinds onze oorsprong betekenis aan toetsresultaten. Nieuwe mogelijkheden van dataverzameling, dataopslag en data-analyse maken dat we onze expertise kunnen verbreden. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we een bijdrage leveren aan nieuwe mogelijkheden om een genuanceerder beeld van leerlingen te schetsen. 

We zetten onze expertise in om een volgende stap te zetten 
  • in het verzamelen, analyseren en weergeven van data die wij binnenkrijgen voor onderwijsvraagstukken.
"Kennis die we opbouwen binnen de stichting, is altijd beschikbaar voor onderwijs en markt. En als die kennis leidt tot een innovatieve oplossing, delen we deze."
Arthur Weijers
Raad van bestuur Cito