Sluiten
cito-rsf-17-6685-ho

Optimaliseer toetsing en examinering met externe blik

Samen voor krachtig onderwijs

Voor hogescholen en universiteiten

Til examinering en ontwikkeling medewerkers naar nóg hoger niveau

Op je hogeschool of universiteit is er al veel kennis over toetsing en examinering in huis. Maar vragen heeft iedereen. Ben jij op zoek naar een objectieve blik op de examenprocessen? Wil je medewerkers de kans bieden advies in te winnen of zich verder te professionaliseren? Of wil je bepaalde competenties toetsen en weten hoe? Onze ervaren adviseurs bepalen graag samen de benodigde stappen om jullie doelen te bereiken. 
Audits
Begeleiding examencommissies
Kalibratie

Ons aanbod

Audits

Een interne of externe audit helpt de stand van zaken in het proces van toetsing en examinering inzichtelijk te maken. Én biedt aanknopingspunten voor verbetering. Steeds meer onderwijsinstellingen zien hier de toegevoegde waarde van.

Ons aanbod

Begeleiding examencommissies

Alles wat je doet is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen. De examencommissie speelt hierin een belangrijke rol. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staan de voorwaarden en taken van de examencommissies. Volgens deze wet moet in iedere commissie een externe deskundige plaatsnemen. Vul deze plek in met een expert vanuit Cito, dan vergroot je direct de kennis over toetsing en examinering.

Ons aanbod

Kalibreersessies in het hoger onderwijs

Het betrouwbaar beoordelen van studenten staat bij je voorop. Dit vereist specifiek deskundigheid. Het volgen van kalibreersessies is hierbij een handig hulpmiddel waarmee essentiële vaardigheden worden ontwikkeld en geoptimaliseerd die nodig zijn om als volwaardig beoordelaar op te treden.
Audits
Begeleiding examencommissies
Kalibratie