Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Kennisplatform woensdag 6 november 2019

Keynote en workshop

Keynote

Titel: Programmatisch toetsen als motor voor professioneel leren in het hoger onderwijs
Door: Sylvia Heeneman en Marjan Govaerts, Universiteit Maastricht

Programmatisch toetsen beoogt zowel het leren van toetsen maximaal te bevorderen als het nemen van robuuste beslissingen over studievoortgang te borgen. Daarbij wordt de traditionele scheiding tussen formatief en summatief toetsen losgelaten: elke toetsmoment wordt ingezet voor het genereren van betekenisvolle feedback voor de lerende, en alle toets- en feedbackinformatie wordt gebruikt bij het nemen van voortgangsbeslissingen.
In deze lezing worden de achtergronden en principes van programmatisch toetsen toegelicht, en geïllustreerd aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld uit de praktijk.

Workshops:

1. Implementatie van programmatisch toetsen, theorie versus de praktijk (ochtend)
Door: Sylvia Heeneman en Marjan Govaerts, Universiteit Maastricht

Implementatie van programmatisch toetsen (PA; programmatic assessment) biedt kansen, maar plaatst onderwijs- en toetsontwikkelaars ook voor een aantal uitdagingen en dilemma’s. Zo kan PA de zelfsturing en betrokkenheid van de student bij het toetsproces vergroten, maar rijzen er ook vragen over hoe toetsgegevens te aggregeren, over de rol van herkansingen, en hoe de kwaliteit van voortgangsbeslissingen te borgen. Tijdens deze workshop zullen we verkennen welke strategieën gebruikt kunnen worden om dilemma’ s te hanteren en kansen in PA optimaal te benutten. Deelnemers en workshopleiders zullen ‘best practices’ delen, zowel vanuit eigen ervaringen in de toetspraktijk als vanuit actuele onderzoeksbevindingen. Deze workshop richt zich hiermee zowel op deelnemers die nog aan de vooravond van programmatisch toetsen staan, als door de wol geverfde experts.
Actuele vragen van deelnemers zullen worden gebruikt als startpunt voor de discussie. Deelnemers worden daarom uitgenodigd om voorafgaand aan de workshop hun belangrijkste vragen en dilemma’s in te sturen.

Maximaal 25 deelnemers

1. Programmatisch toetsen vraagt om een feedbackcultuur (middag)
Door : Jeroen Peters, HAN University of Applied Sciences; Master Advanced Nursing Practice en Marion Lappenschaar, HAN University of Applied Sciences; Master Pedagogiek

Een relevante vraag bij de implementatie van Programmatisch toetsen betreft: ‘hoe bedden we dit juridisch in?’ Een ander – misschien zelfs meer basale – vraag is: ‘hoe creëren we een veilige en rijke leeromgeving voor de individuele student, waarbij toetsing een meerwaarde heeft in het leerproces van de student?’ De basis hiervoor vormt de cyclus van feedback. Vaak richt deze zich enkel tot tips en tops. Maar hoe borg je deze cyclus bestaande uit doelgerichtheid, reflectie en doorgroei, met andere woorden hoe borg je de ’PDCA-cyclus’ in het leerproces van de student. En hoe kan je dit construct optimaliseren door gebruik te maken van de verschillende feedbackbronnen? Maar ook hoe vormt dit de kans om het leerklimaat binnen de leergemeenschap te optimaliseren voor student, medestudenten en beoordelaars uit de praktijk en opleiding? En hoe borg je dat deze feedback voldoende rijk is dat op basis hiervan ook high steak beslissingen te nemen als het gaat om slagen of zakken?

Tijdens deze workshop gaan we samen met u op onderzoek uit om de cultuur van feedback binnen uw opleiding te exploreren en kijken we samen wat er nodig is om deze cyclus lerend te maken zodat we uiteindelijk weten door te groeien naar gepersonaliseerd onderwijs toegepast op de student. Uiteindelijk moet er een systeem, maar misschien een cultuur gecreëerd worden, die ervoor zorgt dat een student, mede dankzij feedback, complexe competenties ontwikkelt, maar ook dat deze feedback voldoende rijk is op basis waarvan een oordeel gegeven kan worden over de ontwikkeling en niveau van een student.

Maximaal 25 deelnemers

2. BKE out of the box
Door: Frank Bovenkerk en Inge de Jager, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen en Cito

Afgelopen jaar hebben de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Cito veelvuldig samengewerkt in verschillende ‘out of the box’ BKE (en SKE)-trajecten. Niet alleen hebben we de wijze van trainen aangepast voor deze trajecten, ook de manier waarop deelnemers hun BKE-leeruikomsten aantonen is aanzienlijk veranderd. Voor beide is een andere vorm gekozen. Het is bijzonder te zien hoeveel dit voor docenten én de gehele toetsorganisatie oplevert. Door deze nieuwe aanpak wordt het enthousiasme van docenten m.b.t. de kwaliteit van toetsing flink aangewakkerd en krijgt dit bovendien een duurzaam effect.

Hoe we dat precies gedaan hebben, dat willen we heel graag met alle andere hogescholen delen. Dus: wilt u weten hoe en BKE-out of the box te organiseren, schrijf u dan vooral in voor onze workshop.

Maximaal 25 deelnemers

3. Escaperoom Toetsing
Door: Martje Kohlen en Johan van Dijk, Hogeschool Rotterdam

Toetsing is dagelijkse praktijk voor docenten. De eisen rondom toetsen worden steeds hoger, wat betekent dat docenten zich vaak (verplicht) moeten bijscholen. Deze escape room zet toetsing in het hoger onderwijs letterlijk neer als een teamgame, waarbij allerlei actuele begrippen en modellen uit de wetenschappelijke literatuur nodig zijn om uiteindelijk het schimmige toetsmysterie op te lossen. Samenwerking en kennisdeling spelen hierbij een belangrijke rol, want samen zie en kan je immers meer dan alleen.

Maximaal 12 deelnemers

4. Studenten betrekken bij beoordelingsinstrumenten
Door: Peter Rombouts en Corrie Nagtegaal, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hoe kun je beoordelingen zo organiseren dat beoordelingscriteria hand in hand gaan met de vormende en lerende inzet van het beoordelingsmoment?

In deze workshop werken we met elkaar aan de vraag: Hoe kun je beoordelingen zo vorm geven dat studenten enerzijds de maat wordt genomen en dat zij anderzijds door de beoordeling uitgedaagd worden om zich verder professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

Belangrijke vragen daarbij zijn:
Wie bepaalt wat je beoordeelt, en hoe beoordeel je?

Beoordeeld worden is keer op keer een kwetsbaar moment. Echte aandacht en (h)erkenning van het kwetsbare speelt hierbij een belangrijke rol. In deze workshop werken we met een methode (Critical Response Proces) die is voortgekomen uit de kunsten in het bespreken en beoordelen van werk van studenten.

Maximaal 13 deelnemers
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy