Sluiten
Foto training bij hogescholen en universiteiten

Borg kennisniveau en verhoog kwaliteit

Samen voor krachtig onderwijs

Voor hogescholen en universiteiten

Professionaliseer medewerkers en examenorganisatie

Elke hogeschool of universiteit wil zijn studenten eerlijk en objectief beoordelen. Daarom is het borgen van kwaliteit van medewerkers en examenprocessen je eerste prioriteit. Daag medewerkers uit het béste uit zichzelf te halen, borg het kennisniveau én daarmee de kwaliteit van onderwijs.

Voeg direct toetsdeskundige expertise toe aan de examencommissie met een extern lid vanuit Cito
Formatief evalueren
BKE
SKE
Beoordelaar
Examencommissies

Ons aanbod

Formatief evalueren in het hoger onderwijs

Een formatief assessment is niet weer een extra 'afrekenmoment', maar een leermiddel dat inzicht geeft in de voortgang van het leerproces van je studenten. Het geeft docenten én studenten inzicht in hoeverre de lesstof beheerst wordt. In deze training krijg je praktische handvatten om formatieve assessments te ontwikkelen.

Ons aanbod

BKE

Als examinator in het hoger onderwijs wil je werken aan de leeruitkomsten die de expertgroep BKE/SKE in opdracht van Vereniging Hogescholen heeft opgesteld. Zowel de kwaliteit van de toetsing in het algemeen als van de eigen toetsen worden daardoor verbeterd en geborgd. Wij helpen je hier graag bij met de training examinator op basisniveau (BKE).

Ons aanbod

SKE

Heb je de training examinator op basisniveau afgerond en wilt je je kennis nog verder verdiepen? Wij helpen je hier graag bij met de training examinator op seniorniveau (SKE).

Ons aanbod

Beoordelen in het ho

Je wilt studenten eerlijk en betrouwbaar beoordelen. Dit vereist specifieke deskundigheid. Met de training Beoordelen in het hoger onderwijs ontwikkelt en optimaliseer je de essentiële vaardigheden die nodig zijn om als volwaardig beoordelaar op te treden.

Ons aanbod

Deskundigheidsbevordering examencommissies

Als lid van de examencommissie ben je verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van toetsen en examens. Wilt je je taken effectief uitvoeren? Wij helpen je graag hierbij. Volg de training voor leden van examen- en toetscommissies of laat Cito als extern lid deelnemen in de examencommissie.
Formatief evalueren
BKE
SKE
Beoordelaar
Examencommissies

Praktijkgerichte trainingen

Trainingen in examens hebben het imago stoffig te zijn. Niet bij ons. Onze trainingen zijn praktijkgericht en maken waar mogelijk gebruik van eigen materiaal van de deelnemers. Zo wordt de leerstof direct in de eigen praktijk toegepast. De trainingen worden in-company in groepen van maximaal 12 personen gegeven.

Samen geven we het leertraject vorm, waarbij interactie en vertaling naar praktijksituaties centraal staan. Onze ervaren trainers staan voor je klaar.