Sluiten
beach

Workshops tijdens studiedag

ho | Trainingen

Voor docenten in het ho

Workshops tijdens studiedag

Met welke vraagstukken ga je in het nieuwe schooljaar aan de slag? Cito kan je helpen met een inspirerende bijdrage aan jouw studiedag. Tijdens deze studiedag breng je docenten met hun verschillende achtergronden en mate van expertise bij elkaar om van elkaars kennis en kunde gebruik te maken op het gebied van toetsen en examens. Kies uit onderstaande thema’s of bel met Cito Consult voor een aanbod op maat.

BKE en SKE “Hackaton”

BKE en SKE lastig en tijdrovend? Niet met deze interactieve werkvorm. De term hackathon komt uit de ICT-wereld. Tijdens een hackathon werken ontwikkelaars 1 of 2 dagen in een grote ruimte intensief met elkaar samen om prototypes van bruikbare software te maken. Vertaald naar BKE en SKE krijg je aan het einde van een sessie direct inzetbare toetsen. ’s Morgens theorie die je ’s middags praktisch toepast op je eigen toetsen. In deze workshop maak je kennis met deze effectieve werkwijze.

Programmatisch toetsen

Wat is programmatisch toetsen precies en hoe kan dit bijdragen tot betere toetsing? Hoe implementeer je het? Wat zijn de valkuilen en hoe omzeil je die? In deze workshop informeren wij je over de inhoud achter programmatisch toetsen en wij helpen je graag op weg met de implementatie van deze manier van toetsen.

Tijd winnen met een doordacht toetsplan

Tijd – of het gebrek er aan – is één van de belangrijkste knelpunten in het hoger onderwijs. Tijd wil je het liefst steken in lesgeven en in persoonlijke aandacht voor studenten. In deze workshop leer je hoe een doordacht toetsplan je kan helpen effectiever te toetsen.

Analyse examenresultaten

Wat voor informatie halen we uit onze examenresultaten? En wat doen we ermee? Een mooie maar nog relatief nieuwe taak voor de examencommissie. We bekijken databestanden met examenresultaten van uw eigen school en maken een plan voor de analyse. Mogelijk kunnen we meteen al enkele analyses doen en kijken hoe deze kunnen leiden tot conclusies en aanbevelingen.

Zorgen en borgen

Simpel toch? Of niet …? Wie doet wat? Hoort het controleren van dossiers bij borgen of zorgen? Het evalueren van een examen met opvallend lage cijfers? Een onderzoek naar de grote hoeveelheid herkansingen? Vaak zit de examencommissie te veel in de zorgrol en zijn afspraken tussen onderwijsteam en examencommissie nodig voor een soepele gang van zaken. In deze workshop voor het hele team gaan we op zoek naar lacunes in de PDCA-cyclus en oplossingen.

Voorwaardelijk toetsen

Welke voorwaarden worden gesteld aan deelname aan het examen? Zijn die goed vastgelegd? Aan de hand van de handreiking over voorwaardelijk toetsen analyseren we tijdens de workshop of de werkwijze op jouw school aan de regels voldoet, en nog belangrijker, of de uitwerking ook past bij de visie op onderwijs die jouw school heeft.

Beoordelen van studenten

Worden studenten eerlijk en betrouwbaar beoordeeld? Hoe zorg je dat je op eenzelfde wijze beoordeelt als jouw collega? In deze workshop komen de belangrijkste do’s and dont’s van beoordelen langs.

Beoordelen van creatieve competenties & 21th century skills

Hoe doe je dat? In deze workshop krijg je praktische handvatten voor het beoordelen van lastig te meten vaardigheden.

Toetsen vaststellen

Hoe zorg je voor de hoogst haalbare kwaliteit van toetsen en examens die worden ingekocht? De meeste checklists blijven bij de oppervlakte. De digitale Cito-screeningslijst vat alle kwaliteitseisen uit de internationale toetsliteratuur samen en brengt hierin structuur aan. De tool geeft een overzichtelijke rapportage. Je leert in deze workshop de beginselen van toetskwaliteit en werken met deze screeningslijst.

Een workshop duurt 3 uur en is als volgt opgebouwd:

  • Introductie & inspiratie
  • Uitdiepen van het thema voor eigen praktijk
  • Conclusies en vervolg in je eigen werk
  • Maximaal 20 deelnemers

Na een workshop:

  • Ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
  • Kun je deze toepassen in je eigen praktijk
  • Heb je handvatten voor concrete en direct uitvoerbare vervolgstappen

Investering

Een workshop kost slechts 750 euro (vrij van btw). Dat is inclusief materialen en reiskosten.

Locatie

Een Cito-workshop op een studiedag vindt op je school plaats, maar kan ook bij Cito worden georganiseerd.

Trainers

Maak kennis met onze trainers:  Jan Adema, Charlotte Jacobs, Inge de Jager, Roos Köhler en Rick van Lent.

Meer weten?

Neem contact op met Sabine ter Weyden. Bel haar op: (026) 352 15 01 of mail haar: citoconsult@cito.nl.